Uitbreiding mogelijk met extra modules

Versiondog is versiebeheer software die naadloos kan worden uitgebreid met aanvullende modules. Onderstaand vindt u de mogelijke uitbreidingen die Versiondog nog completer maken. Heeft u een specifieke vraag of wens of wilt meer informatie over onze extra modules? Neem contact op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Kubus modules PLC versiebeheer software
Icoon module FactoryFloorStatus

FactoryFloorStatus
FactoryFloorStatus is een extra module, die conditie gebaseerd PLC onderhoud mogelijk maakt. Deze module brengt alle details over de hardware in beeld zodat u eventuele onvolkomenheden kunt oplossen voordat het eventueel problematisch wordt. Meer informatie…

Icoon module mobiele Versiondog app

Mobiele app
Versiondog Mobile geeft via smartphone of tablet toegang tot een aantal van de belangrijkste functies van Versiondog. …. Meer informatie…

Icoon module export

Export
Met de ExportModule kunnen gegevens (metadata, dynamische gepland) en rapporten van Versiondog geëxporteerd worden naar andere systemen. Daarnaast kunnen programma’s worden geëxporteerd voor de verwerking en verdere evaluatie. Interface voor ERP en onderhoudssystemen.

Icoon module Scripting Management

Scripting Management
Het Versiondog-script automatiseert processen. Hiermee kan dagelijks aanzienlijk veel tijd en energie bespaard worden. Wanneer er bijvoorbeeld een taak uitgevoerd is, kunnen de back-upgegevens automatisch vergeleken worden met de huidige versiegegevens en kan er een nieuwe versie gemaakt worden wanneer er wijzigingen worden gedetecteerd. Licentie-, documentatie- en gebruikers case-voorbeelden in combinatie met de scripting-functionaliteit maken een flexibele en geïndividualiseerde aanpassing van het Versiondog systeem mogelijk.

Icoon module Library Management

Libary Management
Library Management zorgt voor efficiënt gecontroleerd en beveiligd gebruik van gestandaardiseerde programma bouwstenen. Bijvoorbeeld wanneer hetzelfde programma op meerdere S7-controllers wordt uitgevoerd. Versiondog LibraryClient voor Siemens S7 (standard blocks, SFC, CFC en sources)

Icoon module Server Synchronisatie

Server Synchronisation
Met deze module kunnen automatisch synchronisaties plaatsvinden die via een planning tussen verschillende Versiondog servers verloopt. De synchronisatie is bi-directioneel (schakelbaar).

Icoon module OEE dashboard in Versiebeheer

OEE Management
De OEE Management functie binnen Versiondog geeft inzicht in de OEE waarden van machines, waarbij gedetailleerde informatie van de laatste versie software, parameters en instelpunten kan worden opgevraagd. In 1 klap is zichtbaar wie, wat, waarom heeft veranderd waardoor technische stilstanden in het vervolg sneller opgelost kunnen worden. M.a.w de beschikbaarheid van de bedrijfsmiddelen neemt toe en dientengevolge verbetert ook het OEE cijfer. Meer informatie…