Total Productive Maintenance

Total Productive Maintenance (TPM) is een zeer concrete verbetermethode die uit een stappenprogramma bestaat. Hierbij draait het om productiviteitsverbetering waarbij de machinebeschikbaarheid wordt geoptimaliseerd. De Overall Equipment Effectiveness van machines, kortweg OEE genoemd, wordt verbeterd door kleinschalige multidisciplinaire teams. TPM staat of valt met de betrokkenheid op de werkvloer. Niet voor niets kan de methode worden gebruikt als startpunt voor een World Class-programma. In een later stadium kunnen ook Lean- en Six Sigma-aspecten worden meegenomen. TPM wordt soms zelfs als startvoorwaarde voor Lean gehanteerd. Lees meer…

 

Van probleemaanpak tot oplossing

Het fundament onder een efficiënt productiebedrijf is een goed functionerend machinepark. Zonder een solide en gedegen productieapparaat is het vrijwel onmogelijk om klantorder gestuurd, oftewel met weinig tussenvoorraden, te produceren. Om TPM volledig te implementeren wordt doorgaans zo’n vijf jaar uitgetrokken. In de eerste fase worden teams samengesteld met medewerkers van diverse afdelingen. Een van de eerste opdrachten van dit team is het vaststellen van de huidige Overall Equipment Effectiveness. Naar aanleiding hiervan wordt nagegaan welke factoren leiden tot productiviteitsverlies. Daarna wordt er een probleemaanpak geformuleerd die in de praktijk wordt gebracht. Tenslotte wordt op de werkvloer gekeken hoe er in de werkelijke situatie met het probleem wordt omgegaan.

 

Realtime inzicht in de machineperformance

Het uitgangspunt van Total Productive Maintenance is dat iedereen zich verantwoordelijk moet voelen voor de maintenance van het machinepark. Maintenance omvat de begrippen ‘voortgang’, ‘verbetering’ en ‘onderhoud’. De TPM-filosofie gaat er overigens vanuit dat de machine het slechtst functioneert direct na de aanschaf. TPM streeft ernaar om systematisch (verborgen) gebreken kenbaar te maken waardoor continu verbeteringen kunnen worden geïmplementeerd. Het uiteindelijke doel van TPM is om de OEE per machine geleidelijk te verhogen. Versiondog is daarbij van grote toegevoegde waarde.

Voordelen van Total Productive Maintenance

Invoering van de TPM-methode levert:

  • Een verbetering van de productiviteit (tot wel 70%)
  • Een aanzienlijk hogere effectieve productietijd
  • Een verbeterde productkwaliteit
  • Een significante kostenbesparing (tot wel 30%)
  • Een vermindering van onderhoudsinspanningen
TPM pilars